Șef SVSU


Primăria Comunei Ștefan cel Mare, Județul Neamț
Expiră in 2023-06-08


Anunt


Primăria Comunei Ștefan cel Mare, Județul Neamț, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacantă, pe perioadă nedeterminată, de Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență din cadrul compartimentului Situații de urgență.
Data susținerii concursului:
– 21 iunie 2023 – ora 10:00 = proba scrisă
– 23 iunie 2023 – ora 10:00 = interiul

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Instituției, Sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Ștefan cel Mare, Județul Neamț.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe site-ul Instituției și la avizier, respectiv în perioada 24.05.2023 – 08.06.2023, până în ora 16:00.
Selecția dosarelor se va face în data de 09.06.2023, iar contestațiile se pot depune pe data de 12.06.2023.
Rezultatul final la proba scrisă se va afișa în data de 21.06.2023, iar contestațiile se pot depune pe data de 22.06.2023.
Rezultatul final la interviu se va afișa în data 23.06.2023.

Condiții de participare la concurs:
– studii medii;
– carnet de conducere – categoria B și C;
– certificat de competențe profesionale eliberat de un centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări – Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență (cod COR 541901);
– durata normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoană de contact:
• persoană de contact: Bumbea Ionela, consilier principal, compartiment stare civilă și resurse umane
• telefon/fax: 0233/292001
• adresa de e-mail: primariastefan@yahoo.com
• pagina de internet: www.primariastefancelmare.ro

Bibliografie concurs:
1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul Ministrului afacerilor Interne nr. 75 din 27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrative-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specific, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 481 din 8.12.2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1579 din 8.12.2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
11. Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA:
1. Drepturile și libertățile fundamentale
2. Partea a VI, Titlul III
3. În integralitate
4. Capitolul I, II și IV
5. În integralitate
6. În integralitate
7. Capitolul I, II, IV, V, VI și VII
8. În integralitate
9. În integralitate
10. Capitolul II, III și IV
11. Titlul II și XI

PRIMAR,
OUATU SORIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × 3 =