sef svsu


UAT BUHOCI
Anuntul a expirat


Anunt


Sef SVSU – 1 post – functie contractuala de executie – nedeterminata
Relatii suplimentare detaliate pe site-ul institutiei comunabuhoci.ro
Data concursului: 11.10.2023, ora 10, la sediul Primariei Comunei Buhoci, din Judetul Bacau
Data limita de depunere a dosarului de concurs: 25.09.2023
Conditiile generale de participare sunt cele specifice, prevazute Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii si O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, art. 542, alin. (1) si (2)
Bibliografia, tematica si continutul dosarului se regasesc pe site-ul institutiei UAT BUHOCI, respectiv comunabuhoci.ro