șef serviciu tehnic I(S)


Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, sector 6, municipiul București
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚUL SE RECTIFICĂ ÎN BAZA DOCUMENTULUI ATAȘAT MAI JOS.

8513e4ee

Sef Serviciu Tehnic I(S) – 1 (un) post

Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
• studii universitare tehnice absolvite cu diplomă (inginer electronist, inginer electrotehnist, inginer mecanic inginer constructii/ instalații sanitare);
• vechime în muncă în specialitatea studiilor minim 6 ani și 6 luni;
• vechime în muncă în instituții de invățământ superior minim 3 ani;
• experienţă în planificarea şi derularea lucrărilor de construcţii;
• cunoştinţe în realizarea devizelor;
• cunoștințe de operare pe calculator: MS Office- nivel mediu;
• posesor permis conducere categoria B;.
• abilități, calități și aptitudini necesare: coordonare eficientă a personalului din subordine, bune aptitudini de comunicare, planificarea și organizarea activităților, capacitatea de a evalua și a lua decizii

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

PUBLICAREA ANUNȚULUI pe portalul posturi.gov.ro 14.09.2023
ÎNSCRIERI 15.09.2023 – 28.09.2023
SELECȚIE DOSARE 03.10.2023
REZULTAT SELECȚIE DOSARE 04.10.2023
CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 05.10.2023
REZULTAT CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 06.10.2023
PROBA SCRISĂ 10.10.2023
(ora 10.00)
REZULTAT PROBA SCRISĂ 11.10.2023
CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ 12.10.2023
REZULTAT CONTESTATII PROBA SCRISĂ 13.10.2023
INTERVIU 17.10.2023
(ora 10.00)
REZULTAT INTERVIU 18.10.2023
CONTESTAȚII INTERVIU 19.10.2023
REZULTAT CONTESTATII INTERVIU 20.10.2023
REZULTAT FINAL 23.10.2023

Date de contact:
Dosarele de concurs se depun la sediul U.N.E.F.S., Serviciul Organizare, Resurse Umane și Salarizare din str. Constantin Noica nr.140, sector 6 – București, până la data de 28.09.2023, ora 15:00. Persoana în măsură să ofere informații: dna.Raicu Mariana, telefon 0213164107 int.212, email: resurseumane_unefs@yahoo.com