Sef Serviciu Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate


SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA
Anuntul a expirat


Anunt


1 post Sef Serviciu Managementul Calitatii Serviciilor de sanatate, post unic in statul de functii, nivel studii S
Conditii specifice: diploma de licenta in specialitate – Management, certificat de absolvire al cursului de manager de calitate al serviciilor de sanatate sau diploma de master in Management, certificat de absolvire al programului de formare managementul calitatii in spitale, curs auditor clinic
Calendar concurs
Nr.crt. Activitatea Data si ora
1 Depunerea dosarelor de participare la concurs Pana la 25,09,2023 ora 15,00
2 Selectia dosarelor candidatilor
26,09,2023 ,ora 10,00
3 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
26,09,2023, ora 12,00
4 Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 27,09,2023, ora 12,00
5 Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 28,09,2023, ora 12,00
6 Proba scrisa
03,10,2023, ora 09,00
7 Afisarea rezultatelor la proba scrisa
03,10,2023, ora 14,00

8 Depunerea contestatiilor privind rezultatele la proba scrisa 04,10,2023, ora 14,00
9 Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 05,10,2023, ora 14,00
10 Proba interviu
06,10,2023, ora 09,00

11 Afisarea rezultatelor la interviu
06,10,2023, ora 13,00
12 Depunerea contestatiilor privind rezultatele la interviu 09,10,2023, ora 13,00
13 Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 10,10,2023, ora 13,00
14 Afisarea rezultatului final al concursului
11,10,2023, ora 10,00
Informatii suplimentare pot fi solicitate, in perioada de inscriere, in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 08.00 – 12.00, la sediul spitalului- bld.Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, serviciul RUNOS, la telefon 021.222.25.50 si la adresa de e-mail runos @spitalsfmaria.ro