Șef serviciu artă


Muzeul de Artă Brașov
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Muzeul de Artă Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, a postului contractual de conducere de Șef serviciu artă.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:
– Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe umaniste şi arte – Ramura de știință (RSI) Istorie – Domeniul de licenţă (DL) – Istorie sau Studiul Patrimoniului sau Muzeologie și Istoria Artei sau
– Domeniul fundamental (DFI) –Ştiinţe umaniste şi arte –Ramura de ştiinţe (RSI) Arte – Domeniul de licenţă (DL) Arte vizuale sau Domeniul de licenţă (DL) – Arte vizuale, specializarea (S) – Istoria şi teoria artei sau Domeniul de licenţă (DL) – Arte vizuale, specializarea (S) – arte plastice sau
– Domeniul Fundamental (DFI) –– Ştiinţe umaniste şi arte – Ramura de științe (RS) – Filologie și studii culturale, Domeniul de licență (DL) Studii culturale sau Limbă și literatură
– cunoştinţe avansate de operare PC;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– experiență profesională în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
– experiență profesională de minimimum 3 ani într-o instituție publică de cultură și educație sau experiență în coordonarea și implementarea proiectelor culturale și/sau artistice;
– constituie un avantaj implicarea în organizarea unor expoziții de artă sau experiența muzeală:

Calendarul concursului:
– 03.10.2023, ora 15 – termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
– 10.10.2023, ora 10 – proba scrisă
– 17.10.2023, ora 10 – interviu
Anunțul și fișa de post sunt publicate pe pagina de internet a instituției: www.muzeulartabv.ro