ȘEF SERVICIU


Comuna Berzovia, județul Caraș-Severin
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Berzovia, cu sediul în sat Berzovia, nr.123, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de conducere, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si OUG nr.34/2023, privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ȘEF SERVICIU
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Gospodărie Comunală Berzovia
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

1-Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de SEF SERVICIU – în cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunală Berzovia sunt:
• Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta
• Vechime in munca: minimum 1 an în functia de conducere

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 11.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Berzovia, cu sediul în sat Berzovia, nr.123, județul Caraș-Severin. Termen limita 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 13.00
11. Susţinerea interviului 09.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 13.00

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0742205355 persoana de contact Pirvucica Gabriela Ana , avand functia de secretarul comisiilor