ȘEF RUNOS


SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA
Anuntul a expirat


Anunt


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Municipal Sighişoara, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant :

Șef birou – Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare – 1 post

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant .
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea științe economice, juridice, tehnice, sociologice, psihologice științe administrative-specializarea administrație publică, și alte studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu o vechime de 5 ani în cadrul unui birou/serviciu de resurse umane.
– vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
– curs de specialitate în domeniul Resurselor Umane sau obligația de a efectua cursul în termen de 6 luni.

Dosarele de înscriere se depun la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Sighişoara, în perioada 07.09.2023-21.09.2023, între orele 08.00 – 14.00.

Selecţia dosarelor: 25.09.2023 ora 0900
Afişarea rezultatelor: 25.09.2023, ora 1500
Depunere contestaţii 26.09.2023, ora 1400
Soluționare contestații 27.09.2023, ora 1500
Proba scrisă:
02.10.2023, ora 10:00,

Afișarea rezultatelor: 02.10.2023 ora ora 1500
Depunere contestaţii: 03.10.2023 ora ora 1400
Soluționare contestații: 04.10.2023, ora 1500
Interviu:
05.10.2023, ora 10:00,

Afişarea rezultatelor: 05.10.2023 ora ora 1500
Depunere contestaţii:06.10.2023 ora ora 1400
Soluționare contestații: 09.10.2023, ora 1500
Rezultate finale: 09.10.2023 ora ora 1500

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS – tel: 0265771656 int. 229 şi pe
site-ul Spitalului Municipal Sighișoara.
Detalii privind bibliografia sunt disponibile accesând pagina oficială.