Șef oficiu verificare proiecte


Institutul Național al patrimoniului
Expiră maine


Anunt


1 post Șef oficiu II – Oficiul verificare proiecte

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, cu specializare în construcții sau arhitectură;
2. Vechime în specialitate: minim 5 ani; vechime în funcție de conducere: minim 1 an;
3. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare, studii postuniversitare în domeniul protejării patrimoniului cultural;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel mediu a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
5. Cerinţe specifice:
a) buna cunoaştere a patrimoniului cultural imobil din România, a necesităţilor şi a priorităţilor de intervenţie pentru protejarea acestuia;
d) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor proprii și a celor din subordine;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
d) Atenţie sporită pentru detalii;
e) experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCAD) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
f) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

CALENDARUL CONCURSULUI
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 27.09.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu. ro) cel târziu la data de 29.09.2023, ora 10.00.
Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație cel târziu la data de 02.10.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 03.10.2023, ora 10.00.
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 04.10.2023, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 05.10.2023, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 06.10.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu. ro) cel târziu la data de 09.10.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 10.10.2023, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 11.10.2023, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 12.10.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 13.10.2023, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro), cel târziu la data de 13.10.2023, ora 12.00.