Șef formație muncitori Serviciul Baze Sportive


COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI
Expiră maine


Anunt


Șef formație muncitori 1 post pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de lucru
Condiții specifice:
Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, liceu cu profil tehnic poate fi considerat un avantaj
Vechime in muncă minim 3 ani
CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1. Depunerea dosarelor de concurs până la data de 27.09.2023, orele 12.00
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 28.09.2023 ora 15.00
3. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 29.09.2023 până la ora 15.00
4. Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse cu privire la rezultatul selecției dosarelor 02.10.2023
5. Desfășurarea probei:
– scrise pentru posturile de Șef formație muncitori in data de 04.10.2023 orele 10.00 la sediul Complexului Sportiv Național “ARCUL DE TRIUMF” București, situat in Bld. Mărăști, nr.18-20, Sector 1
6. Afișarea rezultatelor probei scrise 05.10.2023 orele 15.00
7. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 06.10.2023 până la ora 14.00
8. Soluționarea și afișarea rezultatelor la contestații cu privire la rezultatul probei scrise 09.10.2023
9. Desfășurarea probei interviului 10.10.2023 orele 10.00 la sediul Complexului Sportiv Național “ARCUL DE TRIUMF” București, șituat in Bld. Mărăști, nr.18-20, Sector 1.
10. Afișarea rezultatelor probei interviului 11.10.2023 ora 14.00
11. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul interviului 12.10.2023
12. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul interviului 13.10.2023
13. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 16.10.2023
Relații suplimentare se pot obține la la sediul instituției din Bld. Mărăști nr. 18-20, Sector 1,e-mail secretariat@csnarculdetriumf.ro telefon 031/4204299 de luni până vineri în intervalul orar 09.00-12.00, pe site-ul instituției https://csnarculdetriumf.ro/anunturi/ .