sef centru ii, as soc spec.,psih.spec., educator, ingrijitor, paznic,psih.pract.


directia de asistență socială a municipiului timisoara
Expiră azi


Anunt


Complex de Servicii Sociale Kuncz
1. Șef centru II -1 post de conducere, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative
– vechime în specialitatea studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Centrul de zi pentru copii Kuncz„:

2. Asistent social specialist – 1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistentei sociale;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă- specialist;
-condiții minime de vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale

3. Psiholog specialist- 1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
-atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-specialist;
-condiții minime de vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

4. Educator (S)- 1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
– condiții minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale

5. Educator (S)- 1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul știința sportului și educației fizice;
-vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale

6. Educator (S)- 1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe umaniste și arte;
– vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale

7. Îngrijitor (G) -1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii generale;
– vechime: nu este cazul

8. Paznic (G) -1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii generale;
– deținerea atestatului de paznic;
– vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale

Servicii de asistență comunitară Kuncz”:

9. Asistent social specialist (S)-1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistentei sociale;
– aviz eliberat de Colegiu Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă- specialist;
– vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

10. Educator (S)-1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
– vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

11. Psiholog practicant (S)-1 post de execuție, de natură contractuală cu normă întreagă de lucru – 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată
Condiţii de participare specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
– atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-practicant;
– condiții minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

Termenul de depunere a dosarelor:
din data de 13.09.2023 până în data de 26.09.2023 (inclusiv), între orele 09.00-15.00 la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara din str. Ioan Plavoşin nr.21, Serviciul Resurse Umane, telefon 0356/416.050, fax 0356/416049, e-mail resurseumane.dastm@gmail.com

În data de 04.10.2023 , ora 1000 proba scrisă şi în data 09.10.2023 ora 1000 proba de interviu.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Timișoara din Str. I. Plavoșin nr.21 , la numarul de telefon 0356/416050 – Serviciul Resurse Umane si pe site-ul instituției – www.socialtm.ro sau posturi. gov.ro.