sef birou Achizitii si licitatii publice


USAMV CLUJ NAPOCA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


1 post sef birou Achizitii si Licitatii Publice
Condiţii specifice de participare la concurs:
A. Cerințele postului
a) studii superioare de specialitate: inginerie, juridice sau economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licență
b) vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani ;
c) vechime în achizitii publice – minim 3 ani ;
d) cunoștințe avansate de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office, Word, Power Point, SEAP, etc.).
e) expert achiziții publice – curs de pregatire profesională – expert achiziții publice;
B. Abilități avute în vedere pentru ocuparea postului de Șef birou achiziții și licitații publice de al USAMV Cluj-Napoca:
a) să dețină cunoștințe solide în materie de achiziții publice precum și o experiență adecvată în materie de management inclusiv competențe administrative;
b) capacitate de planificare, utilizare și organizare eficientă și eficace a timpului de lucru;
c) abilități de comunicare scrisă, verbală și relaționare interpersonală;
d) capacitate de analiză și sinteză, capacitate de gestionare a situațiilor dificile, precum și a resurselor alocate, concentrare și menținerea unui nivel ridicat de atenție la detalii în condițiile unei activități riguroase și cu termene stricte, capacitatea de a gasi soluții viabile pe probleme de achiziții;
Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare 1 post unui postul contractual vacant de conducere de șef birou la Birou Achiziții și Licitații Publice, pe perioadă nedeterminată, 8 h/zi – USAMV Cluj-Napoca
Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN
2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Interviu(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
5. Afișarea rezultatelor finale 18.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
*Locul de desfășurare a concursului la clădirea Rectorat USAMV CN, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj- Napoca.
Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5, Parter), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.