sef birou


Universitatea de medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-napoca
Anuntul a expirat


Anunt


ȘEF BIROU
LA BIROUL AUDIT INTERN
pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
Nivel studii: SUPERIOARE

Cerințe specifice pentru ocuparea postului:

• Nivelul studiilor: studii superioare economice, cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată;
• Experiență de minim 7 ani în specialitatea studiilor (experiența va fi dovedită prin adeverințe/ înscrisuri emise de angajatorii la care candidatul a prestat munca în acest domeniu);
• Experiență de minim 7 ani în domeniului activității specifice auditului public intern în instituții publice, dovedită prin prezentarea a unei/unor adeverințe în acest sens.
• Cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului ( Microsoft Office);
• Curs de specializare în domeniul auditului public intern-
• Abilități de organizare și planificare, coordonare și supervizare;
• Atenție la detalii, atenție distributivă, simț organizatoric;
• Disciplină, flexibilitate, responsabilitate.
• Obținerea Avizului favorabil de la Compartimentul Audit Intern din cadrul Ministerului Educației

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL CONTRACTUAL VACANT DE ȘEF BIROU AUDIT:

In vederea obținerii avizului de la Compartimentul de Audit Intern din cadrul Ministerului Educației necesar numirii în funcția de Șef Birou Audit – Grad II, odată cu dosarul de concurs candidații vor depune și un dosar de avizare care va cuprinde următoarele documente *:
e) Curriculum vitae;
f) Minimum două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern;
g) O lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea auditului intern la entitatea publică;
h) O declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitare la incompatibilitățile auditorilor interni;

*Conform Ordinului Nr. 5509/2017 din 16 noiembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei, publicat în M.O. NR. 2 bis/3.01.2018,

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca va transmite documentele depuse de către candidați pentru obținerea avizului pentru funcția de Șef Birou Audit – Grad profesional II, la structura Birou Audit Intern, către Compartimentul Audit Intern din cadrul Ministerului Educației, care analizează dosarele candidaților care solicită avizarea, conform prevederilor Ordinului 5509/2017.
Procedura de avizare a şefilor compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice se realizează prin analiza documentaţiilor depuse şi organizarea unui interviu, care este stabilit cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data termenului-limită de avizare.
Candidatul are obligația de a complete dosarul de concurs cu Avizul primit de la Compartimentul Audit Intern din cadrul Ministerului Educației, până la data limită de depunere a dosarelor de concurs, sau cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului(proba suplimentară, adica 05.10.2023), în caz contrar candidatul va fi declarat respins.

Probele de concurs:
Etapele concursului:
• Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14.09.2023-27.09.2023, între orele 8:30-15:30, online la adresa de e-mail recrutare@elearn.umfcluj.ro.
• Data limită de depunere a dosarelor este: 27.09.2023, ora 15:30

Selecția dosarelor: 28.09.2023-29.09.2023.
Afișare rezultate selecție dosare: 29.09.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate contestație selecție dosare 02.10.2023.

Proba suplimentară: va avea loc în data de 12.10.2023, ora 10:00, la sediul Universității, str. Victor Babeș nr. 8, Cluj-Napoca.
Pentru a promova proba suplimentara, candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte.
Afișare rezultate proba suplimentara: 12.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la proba suplimentara, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate contestație probă scrisă: 13.10.2023.
La proba de interviu vor participa candidații care au obținut minim 70 de puncte la proba suplimentară.

Proba scrisă: va avea loc în data de 16.10.2023, ora 09:00, la sediul Universității, str. Victor Babeș nr. 8, Cluj-Napoca.
Pentru a promova proba scrisă, candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte.
Afișare rezultate proba scrisă: 16.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate contestație probă scrisă: 17.10.2023
La proba de interviu vor participa candidații care au obținut minim 70 de puncte la proba scrisă.

Interviul va avea loc în data de 18.10.2023, ora 10:00, la sediul Universității, str. Victor Babeș nr. 8, Cluj-Napoca.
Pentru a promova proba de interviu, candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte.
Afișare rezultate interviu: 18.10.2023
După afișarea rezultatelor obținute la proba de interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate contestație probă de interviu: 19.10.2023

Afișare rezultate finale: 20.10.2023 la sediul instituției – str. Victor Babeș, nr. 8, avizier – etaj II și pe pagina de internet a instituției.

• Informații se pot obține la nr. de tel 0264-597256, int. 2164 și/sau la adresa de e-mail recrutare@elearn.umfcluj.ro Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.