secretar unitate școlară


Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Secretar unitate scolara
1 post perioada nedeterminata

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
• nivelul studiilor: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat și altele corespunzătoare cerințelor postului)
• competențe IT, operare PC (Office, Word, Excel, operare baze de date, navigare internet);
• abilități de comunicare, relaționare și învățare;
• capacitate de gestionare a timpului și priorităților.
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termenul stabilit conform graficului de desfășurare al concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunțului 11.09.2023
Înscrierea – sediul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 12.09 – 29.09.2023, interval orar 12,00 – 14,00.
Selecția dosarelor – verificarea condițiilor de participare la concurs 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 02.10.2023, ora 14:00
Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor 03.10.2023, interval orar 12:00 – 14:00
Soluționarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor 03.10.2023
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere, după contestații 03.10.2023 ora 14:00
Proba scrisă – sediul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 04.10.2023, ora 10:00
Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise 04.10.2023, ora 16:00
Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023, interval orar 09:00 – 12:00
Soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023
Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise, după contestații 05.10.2023, ora 16:00
Proba practică – sediul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 09.10.2023 ora 10:00
Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice 09.10.2023 ora 15:00
Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, interval orar 09:00 – 12:00
Soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, interval orar 12:00 – 16:00
Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice, după contestații 10.10.2023, ora 16:00
Interviul – sediul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 11.10.2023, ora 10:00
Afișarea rezultatelor finale 11.10.2023 ora 14:00

DATE CONTACT INSTITUTIE
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul și/sau la sediul instituției Centrul Școlar de Educație Incluzivă
strada Libertății nr. 1 bis, Alexandria, județul Teleorman, telefon 0347/401909, fax 0347/808718, site: www.cseialexandria.ro