SECRETAR ȘEF


Școala Gimnazială ”dimitrie păcurariu” șcheia, suceava
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Școala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Șcheia, jud. Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post de SECRETAR ȘEF IIS – personal didactic auxiliar cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Hotărârea nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, OUG 80/2022.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

● Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență (ştiințe economice)
● Vechime în muncă și în specialitatea diplomei de minim 5 ani
● Vechime în sistemul de învățământ (în specialitatea postului) de minim 3 ani și 6 luni
● Cunoștințe de gestionare / arhivare documente
● Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale specifice sistemului de învățământ
● Cunoștințe privind managementul resurselor umane / încadrarea personalului
● Competențe IT, operare PC (Word, Excel, documente Google, navigare internet etc.)
● Utilizarea softurilor și aplicațiilor specifice activității din sistemul de învățământ (EDUSAL, REVISAL, SIIIR, catalog electronic etc.)
● abilităţi de comunicare și relaţionare, de lucru în echipă
● caracter intuitiv, creator
● capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor
● disponibilitate la timp de lucru prelungit
● cursuri în domeniu constituie avantaj

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Păcurariu”, str. Mihoveni, nr. 19, com. Șcheia, jud. Suceava, după cum urmează:

1 Publicare anunț 8.09.2023
2 Depunere dosar 22.09 – 28.09.2023 între orele 9.00-14.00
3 Verificarea și selecția dosarelor 29.09.2023
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 29.09.2023 ora 15.00
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 2.10.2023 între orele 9.00-12.00
6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 2.10.2023 ora 15.00
7 Proba scrisă (2 ore) 3.10.2023 între orele 9.00 -11.00
8 Afișarea rezultatelor 4.10.2023 ora 9.00
9 Depunerea contestațiilor 4.10.2023 între orele 9.00-12.00
10 Afișarea rezultatelor după contestații 4.10.2023 ora 15.00
11 Proba practică 5.10.2023 ora 9.00
12 Afișarea rezultatelor 5.10.2023 ora 13.00
13 Depunerea contestațiilor 5.10.2023 între orele 13.00-14.00
14 Afișarea rezultatelor după contestații 5.10.2023 ora 15.00
15 Interviu 6.10.2023 ora 9.00
16 Afișarea rezultatelor 6.10.2023 ora 12.00
17 Depunerea contestațiilor 6.10.2023 între orele 12.00-13.00
18 Afișarea rezultatelor după contestații 6.10.2023 ora 14.30
19 Afișarea rezultatelor finale 6.10.2023 ora 15.00

Dosarele se depun la secretariatul unității școlare cu sediul în Str. Mihoveni, nr. 19, com. Șcheia, jud. Suceava.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe adresa de mail: scoalascheia_sv@scoalascheiasv.ro sau la numărul de telefon: 0230526424.