SECRETAR ŞCOALĂ


Şcoala gimnaziala ,"ştefan Cicio-pop" conop
Expiră azi


Anunt


• Denumirea postului – Secretar S I – 0,5 normă post vacant, pe perioadă determinată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – postuniversitare;
– vechimea necesară în specialitatea studiilor – 6 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă în data de 11.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 11.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10/5 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: telefon 0257/433000