Secretar școală- 0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Școala Gimnazială Bicaz, Bicaz, județul Maramureș
Expiră azi


Anunt


Secretar școală- 0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
-absolvirea unei instituții de învatamant superior;
-cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
-cunoștințe de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Internet Explorer, poșta electronică, baza de date);
-cunoștințe de operare a softurilor specifice activității de învățământ: REVISAL, EDUSAL, SIIIR(constituie avantaj);
-responsabil, comunicativ, abilitati de munca în echipa;
-noțiuni de comunicare în relații publice;
-vechime: 2 ani pe un post scretar școală.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– publicare anunțului de concurs: 15.09.2023;
– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 16-29.09.2023, ora 8:00-12:00, la sediul instituţiei;
-selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;
-afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor: 04.10.2023;
-depunere contestații în urma selecției dosarelor: 05.10.2023, ora 8:00-16:00;
-afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la selecția dosarelor: 06.10.2023;
-proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
-afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 09.10.2023, ora 16:00 la sediul instituției;
-depunere contestații la proba scrisă: 10.10.2023, ora 8:00-16:00;
-afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 11.10.2023, ora 8:30;
-proba interviu în data de 11.10.2023, ora 9:00, la sediul instituției;
-afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.10.2023, ora 14:00;
-depunere contestații la proba interviu: 12.10.2023, ora 8:00-16:00;
-afişarea rezultatelor după contestații la proba interviu: 13.10.2023, ora 8:30;
-afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023, ora 10:00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Bicaz, cu sediul în Bicaz, strada Principală, nr. 49, județul Maramureș, compartimentul secretariat, tel. 0262 265703, persoana de contact Nistor Vasile Adrian, email: scoala_bicaz@yahoo.com