Secretar S III, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”, Săvârșin, județul Arad
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Secretar S III, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,5 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: postuniversitare Management Educațional;
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă;
6. Vechime: 6 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 29.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 09.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023;
– proba practică în data de 09.10. 2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 10.10.2023;
– proba interviu în data de 09.10. 2023, ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023;
– afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:11.10.2023-12.10.2023.
– se pot depune contestaţii până în data de: 11.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”, cu sediul în Săvârșin, strada Învățător Eugen Spinanțiu, nr. 26, județul Arad, compartimentul resurse umane, tel. 0257/557231, persoana de contact secretar Gorban Ancuța, email: liceultehnologicsavarsin@yahoo.com