SECRETAR (S) DEBUTANT


USAMV CLUJ-NAPOCA
Expiră azi


Anunt


UN POST SECRETAR (S) DEBUTANT
2. Condiții specifice de participare la concurs:
a) nu se solicită vechime în muncă;
b) nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
c) studii superioare de lungă durată, respective ciclul I studii universitare de licență;
d) cunoștințe (de operare PC, limbi străine, etc.);
e) aptitudini: colegialitate, punctualitate, lucrul în echipă.
Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare 1 post secretar înv. (S) debutant, perioadă nedeterminată, 8 h/zi în ture, la Serviciul Triaj Urgențe și Terapie Intensivă , din cadrul USAMV Cluj Napoca
Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Probă practică
(conform planului stabilit de comisia de concurs)
Afișarea rezultatelor de la proba practică
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor

5. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
6. Afișarea rezultatelor finale 18.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.