Secretar, Paznic


Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”, cu sediul în Timișoara, str. Corbului nr. 7C, jud. Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Secretar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secretariat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Paznic
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrație
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de secretar sunt:
-Studii: superioare
-Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: nu se solicită
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de paznic sunt:
-Studii: medii
-Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anuntului 06.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”, cu sediul în Timișoara, str. Corbului nr. 7C, jud. Timiș 20.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise
(ambele posturi) 28.09.2023, ora 08.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.09.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice
(doar secretar) 29.09.2023, ora 08.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 29.09.2023, ora 11.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 29.09.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului
(ambele posturi) 02.10.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.10.2023, ora 12.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 02.10.2023, ora 14.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 16.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 02.10.2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: CSUKA DANIELA funcția SECRETAR SEF, având numărul de telefon 0256490980