secretar is


universitatea de stiinta si tehnologie politehnica bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


1 post Secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Secretariat
Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
a. Nivelul studiilor: superioare cu diplomă de licență;
b. Vechime în muncă: minim 5 ani.

c. alte competenţe :
• cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, scris si vorbit;
• cunoștințe privind gestionarea documentelor;
• cunoaștere avansată a programelor Microsoft Office;
• cunoștințe privind gestionarea bazelor de date;
• deținerea următoarelor abilități (spirit de echipă, capacitate de comunicare, capacitate de organizare și de gestionare a situațiilor de criză, rezistență la stres, capacitate de concentrare, punctualitate).
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

13.09.2023-26.09.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
27.09.2023-28.09.2023 – selecție dosare
29.09.2023 – afișare rezultate selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

04.10.2023 – ora 0900, sala G02- susținere probă scrisă – prezență fizică
05.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
06.10.2023 – depunere contestații la proba scrisă
09.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba scrisă

10.10.2023 – ora 0900, sala G02 – susținere interviu – prezență fizică
11.10.2023 – afișare rezultate interviu
12.10.2023 – depunere contestații probă interviu
13.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
16.10.2023 – afișare rezultate finale

Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.