SECRETAR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DEBUTANT/S


Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești
Expiră azi


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești, cu sediul în Pitești, Str. Republicii nr. 84, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: SECRETAR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DEBUTANT/S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secretariat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: superioare
• Vechimea minimă în munca și în domeniul studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 15.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești, cu sediul în Pitești, Str. Republicii nr. 84, jud. Argeș 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.gradinita2pitesti.ro, persoană de contact: Stoian Lidia, funcția director, având numărul de telefon 0735229211.