secretar III S, post temporar vacant, pe perioadă determinată;


Școala Gimnazială Ghelari, Ghelari, s județul Hunedoara
Anuntul a expirat


Anunt


secretar III S, post temporar vacant, pe perioadă determinată; numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii Superioare finalizate.
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator foarte bune.
3. Cunoștințe privind managementul resurselor umane.
4. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale.
5. Noțiuni de comunicare și relații publice.
6. Vechime în muncă minim 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare): 21.09. 2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 21.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;
PROBA SCRISĂ
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023,ora 14.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: Proba Scrisă
– se pot depune contestaţii până în data de: 28.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 28.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
PROBA INTERVIU
– proba interviu în data de 29.09.2023 , ora 10.00, la sediul instituției
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.09.2023, ora 12.00.
– afişarea rezultatelor finale: 29.09.2023, ora 15.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: Proba Interviu
– se pot depune contestaţii până în data de: 29.09.2023, ora 13:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Ghelari, cu sediul în Ghelari, strada Salcâmului nr. 6, județul Hunedoara, compartimentul resurse umane, tel. 0769211445, persoana de contact Lăscuțoni Carmen Ioana, email: liceulghelari@yahoo.com