SECRETAR I


SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PANATAU
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: secretar I M
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• absolvirea unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat sau a unei instituții de învățământ superior;
• cunostinte privind întocmirea si administrarea corespondenței oficiale;
• cunoștințe de utilizare și operare PC (Excel, Word, Internet Explorer, poșta electronică, baza de date);
• cunoștințe de operare a softurilor specifice activității de învățământ: REVISAL EDUSAL și SIIIR (constituie avantaj);
• responsabil, comunicativ, abilităţi de muncă în echipă;
• notiuni de comunicare în relatiile publice.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 1 septembrie, 08:00
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnaziala comuna Panatau, cu sediul în Panatau,Strada Scolii. nr.2, jud. Buzău 1-21 septembrie, 08:00-14:00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25 septembrie, 08:00-16:00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26 septembrie, 10:00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26 septembrie, 10:00-14:00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27 septembrie, 10:00
7. Susţinerea probei scrise 28 septembrie, 10:00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28 septembrie,10:00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29 septembrie, 10:00-14:00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 2 octombrie, 10:00
11. Susţinerea probei practice 3 octombrie, 10:00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice 3 octombrie, 14:00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice 3 octombrie, 14:00-16:00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 4 octombrie, 09:00
15. Susținerea interviului 6 octombrie, 10:00
16. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului 6 octombrie, 15:00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 6 octombrie, 15:00-16:00
18. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 9 octombrie, 08:00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 9 octombrie, 09:00

Date de contact institutie: nr de tel: 0238502208, adresa de e-mail: scoalapanatau@yahoo.com.