Secretar Biroul Erasmus+, grad profesional I


Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Secretar Biroul Erasmus+, grad profesional I, post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată,

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior într-unul din următoarele domenii de licență: Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe administrative, Management, Arte vizuale.
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator:
-utilizare Office (Word, Excell, Powerpoint), programe de prelucrare a imaginii (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), programe de Desktop Publishing (InDesign);
– utilizarea la nivel avansat a platformelor online.
3. Limbi străine: comunicare în scris și oral în limba engleză, nivel B1– nivel atestat prin certificat de competență lingvistică, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi.
4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– flexibilitate, adaptabilitate, capacitate de prioritizare a sarcinilor, abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– capacitate de implementare şi adaptare la condiţiile de muncă;
– capacitatea de a rezolva eficient problemele;
– capacitatea de asumare a responsabilitãţilor;
– capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
– creativitate şi spirit de iniţiativã;
– capacitatea de a face față complexității și diversității activității;
– capacitatea de a lucra independent;
– capacitatea de a lucra în echipă;
– îndeplinirea sarcinilor suplimentare faţă de cele menţionate în fişa de post, dar care corespund nivelului de competenţă şi responsabilitate;
– constituie avantaj cunoașterea și a altor limbi străine.
5. Vechime : nu se solicită vechime în muncă și în specialitatea studiilor

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 02.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei,
Bld.21 Decembrie 1989 nr.90, Compartiment Resurse Umane și Salarizare.
Menționăm că toate etapele concursului se desfășoară la sediul Biroului Erasmus+
al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 62, etaj.1,
apt. 36-M2, iar la adresa Bld.21 Decembrie 1989 nr.90, Compartiment Resurse
Umane și Salarizare, la avizier-parter se afișează rezultatele fiecărei etape și pe
pagina de internet a instituției la secțiunea Posturi vacante, concursuri/posturi
administrative.
Informații se pot obține la nr. telefon 0264-592883, 0264-596454-int.203,
0754-600021 și la adresa de e-mail : resurse.umane@uad.ro
– selecţia dosarelor: 04.10.2023.
– afișare rezultate selecție dosare: 05.10.2023 ora 10.
– depunere contestații rezultat selecție dosare: 05.10.2023 interval orar 12-14.
– afișare rezultate la soluționare contestații selecție dosare: 06.10.2023 ora 12.
– proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 10.
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.10.2023, ora 13.
– depunere contestaţii proba scrisă : 11.10.2023, interval orar 14-16.
– afişare rezultate finale proba scrisă : 12.10.2023, ora 16.
– proba practică în data de 13.10.2023, ora 10.
– afişarea rezultatelor de la proba de practică: 16.10.2023, ora 10.
– depunere contestaţii proba de practică 16.10.2023, interval orar 11-13.
– afişare rezultate finale proba practică : 17.10.2023, ora 13.
– proba interviu în data de 18.10.2023, ora 10.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 18.10.2023, ora 16.
– depunere contestaţii proba de interviu 19.10.2023, interval orar 9-11.
– afişare rezultate finale concurs : 19.10.2023, ora 16.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Piața Unirii nr. 31 județul Cluj, dosarele de concurs se depun la adresa Bld.21 Decembrie 1989 nr.90, Cluj-Napoca, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, tel. 0264-592883 și 0754-600021.