secretar


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Expiră maine


Anunt


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea concursului privind ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de secretar ”S”, gradul/treapta profesională II, din cadrul Facultății de Litere și Arte.
c ) Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii superioare de ciclul I şi II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată organizat în baza Legii nr. 84/1995, republicată.
– cunoştinţe temeinice de operare PC – Office.
– cunoştinţe temeinice privind legislaţia în vigoare în domeniul învăţământului universitar şi al cercetării ştiinţifice.
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză).
– abilităţi şi deprinderi cu privire la:
– organizare,
– capacitate de analiză şi sinteză,
– capacitate de a lucra în echipă,
– comunicare.
Concursul va avea loc la sediul Facultăţii de Litere și Arte, B-dul Victoriei nr. 5-7, Sibiu
conform următorului calendar:

Denumire probă Dată desfășurare Dată depunere contestații Dată răspuns contestații
Proba scrisă 09.10.2023 ora 900 10.10.2023 11.10.2023
Interviu 13.10.2023 ora 900 16.10.2023 17.10.2023
Actele se vor depune la sediul Direcției Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 30.09.2023, ora 1400.
Relații suplimentare: Biroul Resurse Umane, tel. 0269217779, int. 279.