secretar


Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”, Focșani, județul Vrancea
Expiră in 2023-10-03


Anunt


secretar , post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu licenta;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat;
3. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
4. Vechime: minim 5 ani.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare 19.09.2023 – 03.10.2023, orele 8.00 – 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 11, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 06.10.2023
– termen contestare selectie dosare 09.10.2023
– afisare rezultate la soluționarea contestațiilor selectiei dosarelor 10.10.2023
– proba scrisa 11.10.2023, ora 8, la sediul instituției. Pentru a trece in etapa urmatoare nota minima de promovare este 5.
– proba practica 11.10.2023, ora 12, la sediul instituției;
– proba interviu 12.10.2023, ora 8, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 15, la sediul instituției;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii pentru proba scrisa la secretariatul instituției în data de:13.10.2023, pana la ora 12, la secretariatul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor pentru selectia dosarelor: 16.10.2023, ora 15, la sediul instituţiei.
– Afisarea rezultatelor finale 17.10.2023, la sediul instituţiei
Proba practica si interviul nu se contesta!

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare 19.09.2023 – 03.10.2023, orele 8.00 – 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 11, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 06.10.2023
– termen contestare selectie dosare 09.10.2023
– afisare rezultate la soluționarea contestațiilor selectiei dosarelor 10.10.2023
– proba scrisa 11.10.2023, ora 8, la sediul instituției. Pentru a trece in etapa urmatoare nota minima de promovare este 5.
– proba practica 11.10.2023, ora 12, la sediul instituției;
– proba interviu 12.10.2023, ora 8, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 15, la sediul instituției;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii pentru proba scrisa la secretariatul instituției în data de:13.10.2023, pana la ora 12, la secretariatul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor pentru selectia dosarelor: 16.10.2023, ora 15, la sediul instituţiei.
– Afisarea rezultatelor finale 17.10.2023, la sediul instituţiei
Proba practica si interviul nu se contesta!
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare 19.09.2023 – 03.10.2023, orele 8.00 – 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 11, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 06.10.2023
– termen contestare selectie dosare 09.10.2023
– afisare rezultate la soluționarea contestațiilor selectiei dosarelor 10.10.2023
– proba scrisa 11.10.2023, ora 8, la sediul instituției. Pentru a trece in etapa urmatoare nota minima de promovare este 5.
– proba practica 11.10.2023, ora 12, la sediul instituției;
– proba interviu 12.10.2023, ora 8, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 15, la sediul instituției;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii pentru proba scrisa la secretariatul instituției în data de:13.10.2023, pana la ora 12, la secretariatul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor pentru selectia dosarelor: 16.10.2023, ora 15, la sediul instituţiei.
– Afisarea rezultatelor finale 17.10.2023, la sediul instituţiei
Proba practica si interviul nu se contesta!

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu”, cu sediul în Focșani, strada Dornei, nr. 3A, județul Vrancea, compartimentul resurse umane, tel. 0237/238574, persoana de contact Dragomir Sorina, email: artevn6@yahoo.com