SECRETAR


Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Târgu Jiu, județul Gorj
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Islaz nr. 2, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: SECRETAR
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECRETARIAT
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii: superioare
– Vechimea în muncă: 5 ani
– Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Islaz nr. 2, jud. Gorj, 22.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 09.00 – 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00 – 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 09.00 – 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 04.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 04.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.10.2023, ora 08.00 – 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 09.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: cthcgorj.ro, persoană de contact: Păun Valeria, funcția secretar şef, având numărul de telefon 0253.215.550.