secretar


Liceul Tehnologic „Sövér Elek Joseni”, comuna Joseni, județul Harghita
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic „Sövér Elek Joseni”, cu sediul în comuna Joseni, P-ța Mileniu nr. 627, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de secretar (pe perioada nedeterminată (0,50 normă, 4 ore pe zi)
Condiții specifice:
• – studii superioare
• – vechime de minim 5 ani în muncă (nu se solicită vechime în specialitate)
• – cunoștințe avansate de operare Excel, Word și cunoștințe de utilizare e-mail
• -abilități în utilizarea aparatelor de birotică
• -cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar
• -cunoștințe specifice postului (comunicare și relații publice, elaborare, redactare și arhivare documente, etc.

1. Publicarea anunțului 06.09.2023 Siteul Liceului Tehnologic Sover Elek, sediul Liceului Tehnologic Sover Elek,
2. Depunerea dosarelor de înscriere 06.09.2023-20.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 9,00-13,00
3. Verificarea și validarea dosarelor 21.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627
4. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 21.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 13,00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor 22.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 09,00-11,00
6. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 22.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 14,00
7. Susținerea probei scrise 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 12,00
9. Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei scrise 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 12,00-13,00
10. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 25.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 16,00
11. Susținerea probei practice 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
12. Afișarea rezultatelor la proba practică 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 11,00
13. Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei practice 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, orele 11,00-12,00
14. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 14,00
15. Susținerea interviului 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 15,00
16. Afișarea rezultatelor la interviu 26.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 17,00
17. Afișarea rezultatelor finale 27.09.2023 Liceul Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni, P-ta Mileniu nr. 627, ora 12,00

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic “Sövér Elek” Joseni , persoană de contact: Györffy Kinga, telefon 0732164536, fax 0266354011