Secretar (0.50 normă), Îngrijitor curățenie (0.25 normă)


Școala Gimnazială Hurezani
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Hurezani cu sediul în comuna Hurezani, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Secretar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0.50 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Secretariat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor curățenie
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0.25 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 2 ore pe zi; 10 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Secretar:
Studii: superioare
Vechimea minimă în muncă: minim 5 ani
Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicita.

Îngrijitor curățenie:
studii: generale
vechimea în muncă: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 14.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Hurezani cu sediul în comuna Hurezani, jud. Gorj, până la data de: 28.09.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 16.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 09.00 – pentru postul de secretar
09.10.2023, ora 12.00 – pentru postul de îngrijitor curățenie (probă unică)
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 09.00 – pentru postul de secretar
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website:-, persoană de contact:Dumitrascu Ion funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0727.707.038.