REGISTRATOR MEDICAL, infirmier, muncitor necalificat


INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI
Expiră azi


Anunt


Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea a 7 posturi contractual vacante – perioada nedeterminată, astfel:
 5 posturi infirmiere, cu minim studii generale, cu minim 6 luni vechime în activitate, astfel:
– 1 post în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică II;
– 1 post în cadrul Secției Cronici (Îngrijiri Paleative) cu sarcini la Secția Clinică Hematologie;
– 1 post în cadrul Secției Clinice Anestezie Terapie Intensivă;
– 1 post în cadrul Blocului Operator;
– 1 post în cadrul Spitalizării de Zi cu sarcini în cadrul Laboratorului de Endoscopie Digestivă, Diagnostică și Terapeutică.
 1 post registrator medical debutant, fără vechime în activitate, studii medii, în cadrul Serviciului de Evaluare și Statistică Medicală, cu sarcini în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate;
 1 post muncitor necalificat, studii medii, fără vechime, pentru Stația de Neutralizare.