Registrator medical (6 posturi)


Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Statistică Medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie I
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie I
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Ambulatoriu Integrat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Unitatea de Primiri Urgențe
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
-Vechimea în muncă: nu se solicită.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 13.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.00
11. Susținerea probei practice 09.10.2023, ora 10.00
12. Afișarea rezultatelor probei practice 09.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 15.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scjus.ro, persoană de contact: Man-Lăzureanu Bianca-Ioana funcția economist, având numărul de telefon 0269 21 50 50 – interior 305.