referent treapta 1a


direcția națională anticorupție
Expiră azi


Anunt


1 post vacant de execuție de referent treapta IA în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ (personal contractual, cu atribuții de gestionar)

Condiții specifice:
• Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 luni;
• abilități în utilizarea calculatorului – nivel mediu ( utilizare Office: Word, Excel), dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Calendarul concursului:
• 13-27 septembrie 2023, între orele 9,00-15,00– depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
• 29 septembrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 2 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 3 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 4 octombrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă;
• 5 octombrie 2023 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
• 6 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
• 9 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
• 10 octombrie 2023, ora 10,00 – interviul;
• 11 octombrie 2023 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
• 12 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
• 13 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 16 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, persoană de contact: grefier Carmen Ciobanu – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.