referent protecția mediului


Comuna Traian
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Traian, cu sediul în comuna Traian, Str. Unirii, nr. 589, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: referent protecția mediului
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
STRUCTURA: Compartimentul Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechimea 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Traian cu sediul în comuna Traian, Str. Unirii, nr. 589, jud. Ialomița, până la data de: 22.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 04.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 04.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din strada Unirii nr.589 Traian de pe website-www.primariatraian.ro persoană de contact: Mitran Mariana, funcția inspector, având numărul de telefon 0243.244.020 sau 0730.257.477.