referent III (M)


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a unui post contractual de execuţie vacant de referent III (M), cu normă întreagă de 8 ore/zi, la Disciplina Gastroenterologie – Spitalul Clinic de Urgență București, Departamentul 5 – Medicină Internă (Cardiologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie, Geriatrie), Medicină de familie, Medicina Muncii – Facultatea de Medicină, cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi cu o vechime în muncă de minim 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 11.09.2023 – 22.09.2023 pana la ora 15 00 – DEPUNERE DOSARE CONCURS
– 25.09.2023 – SELECTIE DOSARE DE CONCURS
– 26.09.2023 – AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE
– 27.09.2023 – DEPUNERE CONTESTATII selectie dosare
– 29.09.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII selectie dosare
– 02.10.2023 – AFISARE CONTESTATII selectie dosare
– 03.10.2023 – CONCURS ora 10 00 (proba scrisa)
– 04.10.2023 – AFISARE REZULTATE PROBA scrisa-
– 05.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII proba scrisa
– 06.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII proba scrisa si afisare
– 09.10.2023 – INTERVIU ora 10 00
– 10.10.2023 – AFISARE REZULTAT INTERVIU
– 11.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII interviu
– 12.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII interviu si AFISARE REZULTAT
FINAL
Concursul se va desfăşura la Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Municipiul Bucureşti, la Diciplina Gastroenterologie, Secţia de Gastroenterologie.
Înscrierile se pot face până la data de 22.09.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul de Resurse Umane – Incadrări, Evidenţa Informatizată salariaţi.
Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2022, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In această situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Taxa înscriere concurs – 100 lei.
Telefon informaţii suplimentare: 021 599 23 00 interior 483.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. se vor posta pe site-ul universitatii: www.umfcd.ro si la sediul Rectoratului Universitaţii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.