Referent I


Primăria Comunei Soveja, judeţul Vrancea
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Comunei Soveja, cu sediul în Comuna Soveja, str. Simion Mehedinţi nr. 192, judeţul Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Referent I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT Cultura (Centrul Cultural )
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8,00 ore pe zi; 40,00 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Studii: medii cu diplomă de bacalaureat
Vechimea în muncă: 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Soveja, cu sediul în Comuna Soveja, str. Simion Mehedinţi nr. 192, judeţul Vrancea, până la data de: 21.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: contact@comunasoveja.ro, persoană de contact: Pogan Anisoara, funcția consilier superior, având numărul de telefon 0237/242.001.