referent debutant


Casa JUDEțEANă DE PENSII MURES
Anuntul a expirat


Anunt


referent debutant – număr posturi -1
condiții specifice :
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: nu este necesară vechime.
calendarul concursului :
– publicare anunț 18.09.2023
– depunere dosare 18.09.2023 -22.09.2023 ora 14.00
– selectia dosarelor 25.09.2023
– proba scrisă 27.09.2023 cu afisarea rezultatelor la proba scrisă
– interviul in termen de 4 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise cu afisarea rezultatelor la interviu
– afisarea rezultatelor finale
datele de contact ale instituției :
Casa Județeană de Pensii Mures
Loc.Tg.Mures, str.T.Vladimirescu,nr.60
tel. 0265.311021
fax. 0265.262018
cjpmures@cnpp.ro