Referent de specialitate învățământ


Universitatea de Vest din Timișoara
Anuntul a expirat


Anunt


Referent de specialitate învățământ – 1 post

Condiții specifice:
• Studii superioare.
• Cunoaşterea a minim două limbi străine, dintre care una să fie în mod obligatoriu engleza, la nivel C1 sau C2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
• Cunoştinţe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel
• Alte cerințe specifice :
– capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres ;
– spirit de inițiativă ;
– persoană responsabilă și organizată ;
– abilități de comunicare ;
– abilități de lucru în echipă.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) probă scrisă – ora 10:00
c) interviu – ora 14:00

Fiecare probă este eliminatorie.

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159 sau https://www.uvt.ro/experienta-uvt/cariere/