referent de specialitate, îngrijitor, muncitor necalificat


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Expiră in 2023-09-29


Anunt


UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante cu angajare pe durată nedeterminată:
 2 posturi referent de specialitate în cadrul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești- Serviciul Cămine; studii universitare nivel licență sau superior; cunoașterea limbilor engleză și franceză reprezintă avantaj; experiența în domeniul administrativ reprezintă avantaj; vechime în muncă nu este necesară;
 2 posturi referent de specialitate în cadrul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești- Serviciul Cămine – Biroul Gestionare și Administrare Cămine Studențești; studii universitare nivel licență sau superior; cunoașterea limbilor engleză și franceză reprezintă avantaj; experiența în domeniul administrativ reprezintă avantaj; vechime în muncă minimum 2 ani;
 1 post referent în cadrul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cantine – Biroul Gestionare Cantină; studii medii cu diplomă de bacalaureat; experiența în domeniul administrativ reprezintă avantaj; vechimea în muncă nu este necesară;
 1 post referent de specialitate în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Biroul Proceduri de Atribuire Bunuri și Servicii; studii superioare; reprezintă avantaj cursuri de specialitate în domeniul achiziţiilor publice finalizate cu certificat de absolvire pentru – Expert achiziții publice, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, eliberat în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată sau studii de master în domeniul achizițiilor publice sau cursuri postuniversitare în domeniul achizițiilor publice, organizate de instituții de învățământ superior acreditate, finalizate cu diplomă de master sau certificat de absolvire; vechime în muncă minimum 1 an;
 10 posturi îngrijitor în cadrul Direcției Generale Administrative-Serviciul Curățenie; studii minimum 10 clase ; vechime în muncă minimum 1 an.

Proba scrisă: 09.10.2023, la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90;
Proba interviu: 13.10.2023, la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90

 4 posturi muncitor necalificat în cadrul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cantine – Biroul Bucătărie; studii medii – minim 10 clase; vechimea în muncă nu este necesară;
 1 post bucătar în cadrul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cantine – Biroul Bucătărie; studii medii de specialitate / profesionale / calificare în domeniu; certificat / atesta de bucătar; vechime în muncă specialitate (bucătar) 2 ani.

Proba practică: 09.10.2023, la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90;
Proba interviu: 13.10.2023, la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90.

Informații complete se găsesc pe pagina web a Universității din București www.unibuc.ro secțiunea Cariere, Posturi Vacante, Personal Administrativ.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, la sediul instituției, la Direcția Resurse Umane până la data de 29.09.2023, ora 1130, persoană de contact Mihaela Lipan, telefon 0799.210.568/021.305.46.89.