Referent de specialitate IA


Casa de Cultură Ion Luca Caragiale Ploiesti
Anuntul a expirat


Anunt


Casa de Cultură Ion Luca Caragiale cu sediul în Ploiești, Str. Piața Eroilor, nr. 1A, jud. Prahova, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate IA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Universitatea Populară Dimitrie Gusti
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: superioare în domeniul științelor sociale
Vechimea în muncă: minim 2 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 11.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură Ion Luca Caragiale cu sediul în Ploiești, Str. Piața Eroilor, nr. 1A, jud. Prahova, până la data de: 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0723717678 persoană de contact: Dumitrescu Andreea.