Referent de Specialitate gradul II – Birou Achiziții Publice și Comercial


Școala Superioară de Aviație Civilă
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Superioară de Aviație Civilă cu sediul în București, Str. Grațioasă nr. 13, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate, perioadă depunere dosare 01-22.09.2023, în data de 28.09.2023 ora 11.00 proba scrisă, respectiv în data de 05.10.2023 ora 11.00, proba orală.
Dosarele se depun la sediul Școlii până la data de 22.09.2023 ora 12.00.
Relații suplimentare la compartimentul resurse umane, la telefon: 021.233.16.38/ int. 117 sau info@aviationacademy.ro

1 post Referent de Specialitate gradul II – Birou Achiziții Publice și Comercial
Condiții de ocupare a postului:
– Absolvent al unei forme de învațământ superior de lungă durată specializarea economică sau juridică;
– Vechimea de specialitate de minim 3 ani;
– perfecționări (specializări) achiziții publice, dovedite cu certificat sau diplomă;
– sa aibă abilități de comunicare (constituie avantaj experiența în relații cu publicul);
– sa utilizeze calculatorul, softurile comune existente (Word, Excel);
– sa cunoască limba engleză – nivel bine.

Calendarul de desfășurare a concursului
01.09.2023 – 22.09.2023 – depunere dosare înscriere concurs
25.09.2023 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
26.09.2023 – depunere contestații selecție dosare
27.09.2023 – afișare soluționare contestații dosare
28.09.2023 – proba scrisa -ora 11.00
29.09.2023 – afișare rezultate proba scrisa
02.10.2023 – depunere contestații proba scrisa
03.10.2023 – afișare soluționare contestații la proba scrisa
05.10.2023 – proba orala începând cu ora 11.00
06.10.2023 – afișare rezultate proba orala
09.10.2023 – depunere contestații proba orala
10.10.2023 – rezolvare contestații proba orala și afișare
11.10.2023 – afișare rezultate finale