Referent de specialitate gr.II


COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL ASTRA Sibiu
Expiră in 2023-09-29


Anunt


– 1 post contractual de execuție de: REFERENT DE SPECIALITATE, GRAD II STUDII SUPERIOARE, în cadrul Biroului Marketing și Relații cu publicul – Direcția Marketing și Educație, post pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, ore de zi (8 ore/zi, 40 ore/ săptămână) inlcusiv sâmbăta și duminica sau în zilele de sărbătoare legală, conform programării;

CONDITII SPECIFICE
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
b) Vechime în muncă în specialitatea studiilor solicitate: Minim 3 ani și 6 luni;
c) Cunoștințe operare PC (internet, Pachet Office – Word, Excel, PPT) – nivel mediu;
d) Cunoașterea limbii engleze – nivel B2;
e) Cunoașterea oricărei alte limbi străine constituie un avantaj;
f) Atenţie distributivă, rezistență la solicitări vizuale, capacitate de concentrare;
g) Experiență în editarea minimală pentru conținutul grafic constituie avantaj;
h) Experiență în administrarea unei platforme social-media sau magazin on-line constituie avantaj;
i) Stare de sănătate corespunzătoare desfășurării activităților postului.

CALENDARUL CONCURSULUI:
I. TERMENUL ȘI MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 29.09.2023, ora 16, la Biroul Managementul Resurselor Umane. Salarizare al instituției din mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, în zilele lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar: 8-16, telefon: 0742 050 636;
În mod excepțional dosarele de concurs se pot transmite și:
 prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid, la adresa: mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, cod poștal 550177, în atenția Biroului Managementul Resurselor Umane. Salarizare;
 Prin poșta electronică, la adresa de e-mail: resurseumane@muzeulastra.com
NOTĂ:
– În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a prezenta dosarul de concurs împreună cu originalul documentelor prevăzute la punctul A de mai sus (dosarul de concurs), literele b) – e), pentru certificarea copiilor cu originalul, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz;
– Pentru a fi înregistrate, dosarele transmise prin poșta română sau serviciul de curierat rapid trebuie să ajungă la biroul de resurse umane al instituției cel târziu în ultima zi de depunere a dosarelor, prevăzută mai sus, ora 16 (indiferent de data de transmitere a poștei);
– Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea notei de mai sus duce la respingerea dosarului de concurs.

II. ETAPELE CONCURSULUI
a) Selecția dosarelor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor.
b) Proba scrisă: în data de 09.10.2023, ora 10, la sediul Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu, str. Pădurea Dumbrava nr. 16, jud. Sibiu (intrarea 1);
c) Interviu – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (se va comunica odată cu rezultatul probei scrise).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE privind desfășurarea concursului se pot obține la biroul de resurse umane al instituției din str. Bastionului nr. 6A, mun. Sibiu, jud. Sibiu și la telefon: 0742 050 636, si pe site-ul muzeului: www.muzeulastra.ro, sectiunea „cariere”.