referent de specialitate debutant


Spitalul Clinic Județean de urgentă Bihor
Expiră azi


Anunt


-2 posturi vacante referent de specialitate debutant la Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate
1.Conditii generale de participare la concurs sunt cuprinse în art.15 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
2.Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor vacante sunt:
– diplomă de licență în specialitatea științe economice
– fără vechime
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art.35 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Calendarul de desfășurare a concursului:
a) Data limită de depunere a dosarelor: 29.09.2023
b) Selecţia dosarelor de înscriere: 03.10.2023
c) Proba scrisă: 11.10.2023, ora 10.00 la sediul administrativ din str. Republicii nr.37, et.IV sala 49
d)Interviu: 13.10.2023, ora 10.00 la sediul administrativ din str. Republicii nr.37, et.IV sala 49
Tematica şi bibliografia de concurs se afişează la avizierul unităţii din str.Republicii nr.37, parter, şi pe site-ul unităţii www.spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, tel.0259-43.77.50 int.109.