referent de specialitate


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Expiră in 2023-10-02


Anunt


UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante cu angajare pe durată nedeterminată:

 1 post referent de specialitate debutant în cadrul Direcției Resurse Umane, Serviciul Administrare Personal; studii superioare; absolvent curs Inspector Resurse Umane reprezintă un avantaj; cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj; vechime în muncă nu este cazul;
 1 post referent de specialitate în cadrul Direcției Relații Internaționale, Biroul CIVIS; absolvent de studii superioare; cunoașterea limbii engleze nivel minim B2, dovedit cu atestat/diplomă/certificat; cunoașterea unei alte limbi străine (nivel minim B2, dovedit cu atestat/diplomă/certificat) reprezintă un avantaj; vechimea în muncă nu este necesară;
 1 post referent de specialitate în cadrul Direcției Relații Internaționale, Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini; absolvent de studii superioare; cunoașterea limbii engleze nivel minim B2, dovedit cu atestat/diplomă/certificate; cunoașterea unei alte limbi străine, dovedit cu atestat/diplomă/certificat reprezintă un avantaj; vechimea în muncă nu este necesară.

Proba scrisă: 10.10.2023 la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90;
Proba interviu: 16.10.2023 la sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90.

Informații complete se găsesc pe pagina web a Universității din București www.unibuc.ro secțiunea Cariere, Posturi Vacante, Personal Administrativ.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, la sediul instituției, la Direcția Resurse Umane până la data de 02.10.2023, ora 1530, persoană de contact Mihaela Lipan, telefon 0799.210.568/021.305.46.89