referent (asistent veterinar)


serviciul public ecosal
Anuntul a expirat


Anunt


Denumirea postului: Referent (asistent veterinar)
Numărul posturilor: 1 post vacant Grad I
Nivelul postului: funcție de execuție
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru postul de Referent (asistent veterinar) sunt :
Nivelul studiilor -medii cu diplomă de bacalaureat
– vechime in specialitatea postului : nu necesită
-alte competențe :
1. curs tehnician veterinar absolvit cu diplomă, curs agent D.D.D, certificat absolvire curs igienă, cunoștințe operare PC;
2. permis categoria B
Alte condiții specifice: -disponibilitate dupa orele de program, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale;
Alte abilități și deprinderi -capacitate de comunicare și lucru în echipă
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI,
respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Etape desfășurare concurs data ora
Publicare anunț 13.09.2023 10,00
Termenul limita pentru depunerea dosarelor de concurs pâna la data de: 26.09.2023 13,00
Afișare Rezultate selecție dosare 28.09.2023 10,00-13,00
Depunere eventuale contestații la selecția dosarelor 29.09.2023 08,00-13,00
Afișare Rezultate contestații la selecția dosarelor 01.10.2023 13,00
Proba scrisa 06.10.2023 10,00-12,00
Afișarea rezultatelor la proba scrisa 09.10.2023 10,00-13,00
Depunere eventuale contestații rezultate la proba scrisa 10.10.2023 08,00-13,00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 11.10.2023 13,00
Interviu 12.10.2023 10,00-12,00
Afișare rezultate interviu 13.10.2023 10,00-12,00
Depunere eventuale contestații rezultate la proba interviu 16.10.2023 08,00-12,00
Afișare rezultate contestații interviu 16.10.2023 15,00
AFIȘARE REZULTATELOR FINALE 16.10.2023 15,00

Detalii privind condițiile si bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Serviciului Public Ecosal Galați.
Relații suplimentare la Sediul Serviciului Public Ecosal Galați din str. Prelungirea Brăilei nr.7A tel.0236/411197 int. 205/206, https://www.ecosalgl.ro/despre-noi/organizare/cariera/.