Referent


Primăria Comunei Seaca de Câmp, județul Dolj
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Primăria Comunei Seaca de Câmp, cu sediul în Seaca de Câmp, Str. Ion Florescu nr. 112, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Referent
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secretariat – Arhivă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-studii: medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-curs de arhivar, absolvit cu certificat de absolvire, emis în condițiile legii;
-vechimea în muncă: nu se solicită.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 19.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Primăria Comunei Seaca de Câmp, cu sediul în Seaca de Câmp, Str. Ion Florescu nr. 112, jud. Dolj 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Pencea Liviu, funcția secretar, având numărul de telefon: 0251.320.017.