REFERENT


Primăria Oraș Miercurea Sibiului, județul Sibiu
Expiră maine


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: Referent IA; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant;
CONDIȚIILE SPECIFICE – necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat
-Cunoștințe de operare/programare pe calculator : Operare Windows-nivel mediu, Pachet Office – nivel mediu,
-Vechimea în muncă: minim 10 ani
-Posesor permis de conducere categ. B
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la sediul Primăriei Termen-limită: 28.09.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 08.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 08.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 08.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 08.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 10.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 08.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 10.00.
Relații suplimentare referitoare la organizarea concursului pot fi obținute la nr.tel./fax 0269533102/0269533124, compartimentul Resurse Umane.