referent


UAT BUHOCI
Anuntul a expirat


Anunt


1 post – funcție contractuală – nedeterminată – Referent II în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al U.A.T. Buhoci, din Judetul Bacău.
Detalii suplimentare pe site-ul institutiei: comunabuhoci.ro
Termenul limita de depunerea a dosarelor: 25.09.2023.
Data desfasurarii probei scrise: 11.10.2023, ora 10, la sediul Primariei Comunei Buhoci, din Judetul Bacau
Bibliografie şi tematică

Bibliografie obligatorie
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a VI-a- Titlul III – Personalul contractual din autoritățiile si instituțiile publice (art. 538 – 562) și Partea a VII a – Răspunderea administrativă (art.563-579);
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie specifică domeniului de activitate:
1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:
– Legea fundamentală a statului român;
– Egalitatea de șanse de tratament între femei și bărbați;
– Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
– Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Răspunderea administrativă;
– Acordarea ajutorului social;
– Stabilirea și încadrarea în măsurile de protecție socială.