Psiholog, grad principal


Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva”, Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva”, cu sediul în localitatea Iaşi, str. Teodor Codrescu nr. 6, judeţul Iaşi, organizează în data de 05.10.2023, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de psiholog, grad principal, studii superioare, la Compartimentul de Asistență Socială și Recuperare din cadrul Căminului de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” Iași.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii și licență psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minim 5 ani;
– Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Selecția dosarelor – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– Proba scrisă – în data de 05.10.2023, ora 9.00;
– Proba de interviu se susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Relații suplimentare detaliate privind bibliografia și conținutul dosarului de concurs sunt puse la dispoziție pe site-ul Direcției de Asistență Socială Iași la secțiunea Anunțuri de angajare.
Telefoanele de contact : 0232214800, 0784235721, adresă de email : camin_pensionari@yahoo.com