Psiholog


Direcția de asistență socială alexandria
Expiră azi


Anunt


Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria anunță organizarea în data de 09.10.2023 ora 09:00 a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de psiholog, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Serviciului Ajutoare, Beneficii și Servicii Sociale
Probe stabilite pentru concurs:
1. 18.09-29.09.2023, ora 14.00 – depunerea dosarelor de concurs
2. până în data de 03.10.2023 – selecția dosarelor de participare la concurs;
3. în data de 09.10.2023, ora 09.00 – proba scrisă;
4. data și ora pentru proba interviu – se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă: domeniul de licență – psihologie, specializarea – psihologie;
– atestat de liberă practică
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, la adresa str. Dunarii, nr. 139, până la data de 29.09.2023, ora 14.00.