psiholog


Primăria orașului Mioveni, județul Argeș
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria oraşului Mioveni, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de psiholog, debutant/stagiar în cadrul Biroului Beneficii și Protecție Socială, la Direcția de Asistență Socială Mioveni.
Condițiile specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență (DL) psihologie, specializarea psihologie;
– vechime în muncă și în specialitate: nu se solicită
– să îndeplnească condițiile generale de participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual prevăzute în HG nr. 1336/2022.

Calendarul de desfășurare a concursului:
– 26.09.2023 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 27.09. – 28.09.2023 – selectia dosarelor;
– 29.09.2023 – afisare rezultate selectie dosare de concurs;
– 02.10.2023 – depunerea contestatiilor la selecția dosarelor de concurs
– 03.10.2023 – afisare rezultate contestatii la selecția dosarelor de concurs
– 04.10.2023, ora 1000 – proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Mioveni, Bld. Dacia, nr.1
– 04.10.2023, ora 1600 – afisare rezultate proba scrisă;
– 05.10.2023 – depunerea contestatiilor la proba scrisă;
– 06.10.2023 – afisare rezultate contestatii la proba scrisă;
– 09.10.2023, ora 1100 – interviu, la sediul Primăriei orașului Mioveni, Bld. Dacia, nr.1
– 09.10.2023, ora 1500 – afisare rezultate interviu;
– 10.10.2023, depunerea contestatiilor la interviu
– 11.10.2023, afisare rezultate contestatii la interviu
– 11.10.2023, ora 1600 afișare rezultate finale

Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție la sediul instituției angajatoare: Primăria orașului Mioveni, Bld. Dacia, nr. 1 orașul Mioveni, tel.0348/ 455444, interior 114. Anunțul este postat și pe site-ul Primăriei orașului Mioveni, www.emioveni.ro , la secțiunea Angajări și concursuri.